bestemmingsplan 'Buurse en St. Isidorushoeve, partiele herziening De Noor – Oost'

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 12 december 2023 besloten het ontwerp bestemmingsplan “Buurse en St. Isidorushoeve, partiele herziening De Noor – Oost” ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ten noordoosten van De Noor 49 te Buurse, en voorziet in de ontwikkeling van vijf rijwoningen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1213-0001.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan “Buurse en St. Isidorushoeve, partiele herziening De Noor – Oost” inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (landelijke voorziening).

Tijdens de terinzagetermijn kan eenieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Reinder Jacobi, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl