Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Stepelerveld, fase 1a’

Het besluit van 28 september 2011, nr. 1847 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Stepelerveld, fase 1a” is onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan voorziet in een beperkte voorraad van ongeveer 2,6 hectare netto uitgeefbare bedrijfskavels. Deze bedrijfskavels worden ontsloten door de bestaande Bouwstraat op bedrijventerrein Stepelo door te trekken.

De stukken en bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl