Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Stepelo en de Greune

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Stepelo en de Greune’ met ingang van 30 augustus 2013 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied betreft de twee bestaande bedrijventerreinen Stepelo en de Greune te Haaksbergen. De twee bedrijventerreinen zijn aan de noordkant van het dorp Haaksbergen gesitueerd en zijn van elkaar gescheiden door de Noordsingel. Het plangebied wordt globaal omsloten aan de noordzijde door agrarische gronden en het toekomstige bedrijventerrein Stepelerveld, aan de oostzijde door de Kolenbranderweg, de sportvelden van TV. Veldmaat en Bon Boys en de Veldmaterveldweg, aan de zuidzijde door de toekomstige woningbouwlocatie De Greune en aan de westzijde door de Hengelosestraat.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl