Bestemmingsplan "Industrie-West 2003, herziening Industriestraat 74"

Het besluit van 26 september 2012 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Industrie-West 2003, herziening Industriestraat 74” is onherroepelijk geworden. Met dit bestemmingsplan wordt de bestaande schietinrichting planologisch geregeld.

Ter inzage
Dit bestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Tevens zijn deze stukken en de daarbij behorende onderzoeken beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl