Bestemmingsplan ‘Industrie-West, partiële herziening Langezaal’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 2 februari 2016 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrie-West, partiële herziening Langezaal’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Industriestraat 3-5 in Haaksbergen. Het plan behelst de planologische inpassing van de huidige legale bebouwing (inclusief de gedoogde hal 8) en de vergunde bedrijfsactiviteiten.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1139-0001.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Industrie-West, partiële herziening Langezaal’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 10 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken met bijbehorende bijlagen zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Harald Heukels, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl