Welstand

De gemeenteraad heeft in de Welstandsnota en diverse beeldkwaliteitsplannen de criteria vastgelegd waaraan bouwplannen op het gebied van welstand worden getoetst.

In de welstandsnota is het gemeentelijk welstandsbeleid vastgelegd. Deze nota is opgesteld in 2014 en is de basis voor het gehele grondgebied binnen de gemeente. Daar waar sprake is van nieuwe ontwikkelingen worden criteria gewijzigd of aangevuld in zogenaamde beeldkwaliteitsplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied en de beeldkwaliteitsplannen voor nieuwe in- of uitbreidingslocaties. 

Welstandsnota

Klik hier om de welstandsnota en de bijbehorende kaarten te downloaden:

Kaarten

Stadsbouwmeester

Een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke deskundige brengt aan B & W advies uit over de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand (zoals verwoord in het gemeentelijk welstandsbeleid).

  • Rob Klein Goldewijk

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl