Gladheidbestrijding

De afspraken over het bestrijden van gladheid zijn vastgelegd in een: 

Om de gladheidbestrijding zo efficiënt mogelijk aan te pakken, onderhouden de gemeente Haaksbergen en Twente Milieu contacten met de aangrenzende wegbeheerders.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over stopplaatsen. Een stopplaats is de plek of het wegvak waar de ene wegbeheerder het strooibeleid van de andere wegbeheerder overneemt.

Doordat Twente Milieu ook in aangrenzende gemeenten strooit kan ze efficiënte grensoverschrijdende routes maken en het aantal stopplaatsen beperken.

In Haaksbergen worden de wegen curatief gestrooid door Twente Milieu, deze wegen en stopplaatsen worden weergegeven op bijgevoegde kaart.

Prioritering

Omdat men niet alles tegelijk kan strooien is er onderscheid gemaakt tussen dag- en nachtroutes, dagroutes.

Dag- en nachtroutes

  • De route van bus-, hoofd-, en industriewegen, wijkontsluitingswegen, fietspaden.

Dagroutes

  • De route van hoofdzakelijk korte verbindingen van de hoofdroute naar de seniorencomplexen en scholen, e.d.

Strooien

Het streven is om de busroutes, hoofdverbindingswegen, wijkontsluitingswegen, hoofdfietsroutes, centrumgebied en openbare gebouwen binnen 2,5 uur na uitruk gestrooid te hebben.

Omdat we preventief strooien zal er, op basis van de weersverwachting, tijdig worden uitgerukt zodat de routes gestrooid zijn voordat gladheid wordt voorspeld.

Let op: bovenstaande wil niet zeggen dat het nooit ergens glad kan zijn. Bij plotseling optredende gladheid zoals sneeuw of ijzel is het niet mogelijk om preventief te bestrijden; in dat geval gaat men over op curatieve bestrijding (strooien als het al sneeuwt of ijzelt).

Strooiroutes Google MapsGoogle maps

De strooiroutes staan ook weergegeven in Google Maps.

De legenda is als volgt: Rood is curatief alleen overdag tijdens kantooruren. Groen is preventief (overdag en 's nachts). Blauw is curatief (overdag en 's nachts).

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl