Participatieraad Haaksbergen

De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

De Participatieraad is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad heeft een eigen website: www.participatieraadhaaksbergen.nl.

Competenties, attitude en expertise leden Participatieraad Haaksbergen

De Participatieraad wordt bij voorkeur samengesteld uit mensen met specifieke expertises en competenties die elkaar aanvullen. De leden van de Participatieraad nemen allen deel zonder last of ruggenspraak.

De leden van de Participatieraad zijn woonachtig in de gemeente Haaksbergen. Gemiddeld besteden zij een dagdeel per week aan de uitvoering van hun taken. De leden van de Participatieraad zijn niet werkzaam in de gemeentelijke organisatie en hebben geen eigen, commercieel, politiek of ander belang.

Competenties iedereen

 • Kan vanuit een zeker abstractieniveau belangen overstijgend denken en adviseren;
 • Kan analyseren (hoofd- van bijzaken onderscheiden en een beleidsvraagstuk in onderdelen splitsen);
 • Heeft inzicht in samenhang beleidsterreinen sociale domein;
 • Kan goed samenwerken met andere organisaties (netwerken), maar ook goed samenwerken binnen de participatieraad;
 • Heeft specifieke belangstelling voor één of meerdere onderdelen van het sociaal domein;
 • Heeft een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen;
 • Heeft goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Competenties die enkele leden moeten bezitten

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Kan goed organiseren en coördineren;
 • Heeft kennis van de sociale kaart;
 • Heeft inzicht in (groeps-)processen;
 • Heeft goede schriftelijke vaardigheden.

Voorzitter

Aanvullende competenties voorzitter

 • Heeft gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Is besluitvaardig;
 • Kan goed organiseren.

Attitude

 • Enthousiast
 • Betrokken
 • Staat open voor ideeën en meningen van andere leden van de Participatieraad en daarbuiten
 • Integer
 • Wil meedenken over mogelijkheden
 • Is in staat om met kritiek om te gaan en kan zelfkritiek opbrengen
 • Verantwoordelijkheid nemen.

Expertise

Vanuit professie en betrokkenheid. Ervaring haalt de Participatieraad op bij de haarvaten van de samenleving.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl