PPLG

Provinciaal Programma Landelijk Gebied

In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt de integrale aanpak voor Natuur, Water en Klimaat voor Overijssel beschreven. De provincie Overijssel schrijft dit programma samen met gebiedspartners als waterschappen en gemeenten, natuurbeheerders, landbouw- en andere belangenorganisaties en de inwoners van Overijssel.

De gemeente Haaksbergen werk hier ook actief aan mee samen met onze buurgemeenten, Hof van Twente, Hengelo, Enschede en Borne.

Meer informatie over het PPLG en de laatste versie zijn te vinden op de site van de provincie Overijssel

We zetten ook zelf thema’s centraal. Zo bent u twee keer bijgepraat over de algemene inhoud van het PPLG en wat dit betekend voor Haaksbergen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn een aantal onderwerpen naarvoren gekomen die meer verdiepingen vragen.

Op 2 november 2023 hebben wij daarom een themabijeenkomst over Water georganiseerd.

Hieronder het verslag en de presentaties:

Verslag bijeenkomst water 2 nov 2023 (pdf | 443kB)

Presentatie Waterschap Veschstromen (pdf | 1,5MB)

Presentatie Waterschap Rijn en IJssel (pdf | 2,3MB)

Presentatie Provincie (pdf | 487kB) 

Verduidelijking KRW meetnetten (pdf | 814kB)

Heeft u ideeën voor een volgende themabijeenkomst laat het ons weten!

Andere interessante onderwerpen vanuit het PPLG zijn:

PASmelders

Bossenstrategie

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl