Horeca

Horecaondernemingen moeten in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning.

In de Drank- en Horecawet is bepaald dat horecaondernemingen; slijterijen; verenigingen en stichtingen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenken, in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning. Ook als u een horecaonderneming of slijterij overneemt of het betreffende pand bouwtechnisch wilt wijzigen heeft u vergunning nodig.

Voordat aan u een vergunning verleend kan worden, moet worden voldaan aan de in de Drank- en Horecawet gestelde eisen. De gemeente controleert of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen.

Toetsing aan de Wet Bibob kan onderdeel uitmaken van de procedure voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning. Informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op de site van Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl