Kamer van Koophandel

De KvK is een onafhankelijke vraagbaak en wegwijzer voor startende ondernemers.

Voor een eerste oriëntatie kan de ondernemer kosteloos langsgaan bij de KvK of rondkijken op de website (www.kvk.nl of via www.ondernemersplein.nl) . Op deze website treft u een 10-stappenplan aan zodat u niets over het hoofd ziet.

Inschrijving in het handelsregister

Iedere onderneming of rechtspersoon moet zich inschrijven in het handelsregister. Als u start vanuit een eenmanszaak, vennootschap onder firma commanditaire vennootschap of maatschap dan regelt de Kamer van Koophandel tegelijkertijd met uw inschrijving de aanmelding bij de belastingdienst.

Raadpleeg voor meer informatie en vereisten de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl).

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl