Innovatie

Kennispark Twente is het systeem voor innovatie in Twente.

De stichting zet zich in om Twentse ondernemers te helpen innoveren, met als uiteindelijke doel groei van de bedrijven, versterking van de innovatiekracht en de regionale economie. Dat doet de stichting voor heel Twente, vanaf de innovatiecampus Kennispark in Enschede. En dat doen ze door de kennis, kracht en middelen van overheden, ondernemers, netwerken en kennisinstellingen te bundelen. Stichting Kennispark Twente is een gezamenlijk initiatief van de 14 gemeenten gebundeld in Regio Twente, provincie Overijssel, gemeente Enschede, Saxion en Universiteit Twente. www.kennispark.nl

Groeien door te innoveren

Wil u groeien door te innoveren? Maar weet u niet hoe en waar te starten? Stel uw innovatievraag aan de Kennispark Twente Portal to Innovation! Bel (088) 444 04 69 of mail naar portaltoinnovation@kennispark.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl