Reclamebelasting / Ondernemersfonds

Centrumondernemers betalen reclamebelasting voor de reclames die zij op of bij hun pand voeren.

Met deze inkomsten wordt Ondernemersfonds “Stichting Evenementen Haaksbergen” gevuld met financiële middelen om activiteiten in het centrumgebied te bekostigen. Zo wordt elke euro besteed aan een sfeervol en levendig centrum op een manier waar de ondernemers achter staan. De reclamebelasting is ingevoerd in het kader van het Actieplan centrum, het plan om het Haaksbergse centrum te verlevendigen. Met de invoering van reclamebelasting betalen ca. 100 ondernemers jaarlijks 450 euro, dat naar het ondernemersfonds gaat. Dit geld gaat ook weer terug naar de ondernemers. Het wordt namelijk worden gebruikt voor promotie, evenementen en voorzieningen in het centrum. Het doel is om een bezoekje aan het centrum zo leuk mogelijk te maken zodat de bezoekers terugkomen en langer blijven.

Centrummanager

De Haaksbergse Ondernemersvereniging (HOV) heeft Madelon Kuijk aangesteld als centrummanager. Madelon fungeert als aanspreekpunt voor en vertegenwoordiger van de ondernemersbelangen bij de gemeente en andere instanties.

Tot haar takenpakket behoort o.a. :

  • Aansturing werkgroepen vanuit het Actieplan Centrum
  • Invulling winkelleegstand
  • Coördinatie van diverse activiteiten en festiviteiten
  • Coördinatie nieuwe initiatieven

Daarnaast houdt de centrummanager zich bezig met de promotie van Haaksbergen als vestigingsplaats voor ondernemers en het signaleren en oplossen van knelpunten en behoeften bij ondernemers. De centrummanager is aanspreekbaar voor allerhande kwesties die voor ondernemers belangrijk zijn en zet zich in voor het stimuleren van het collectief optreden van ondernemers.

Contact: centrum@haaksbergennatuurlijk.nl

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl