Vrijwillige vuurwerkvrije zones rondom jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 hadden wij in Haaksbergen al een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Dit beviel zo goed dat de gemeente de komende jaarwisseling wil helpen op meer plekken zo’n zone in te stellen. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone is vooral bedoeld voor plekken waar meerdere inwoners veel last hebben van het afsteken van vuurwerk. Bijvoorbeeld bij een zorgcomplex.

Aanvragen en voorwaarden

Een aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De aanvraag betreft een straat(gedeelte), een klein afgebakend gebied of een gebied rondom een complex;
  • In de aanvraag staat zo zorgvuldig mogelijk de locatie waar de zone voor wordt aangevraagd omschreven (het liefst met een plattegrondje zoals bijvoorbeeld via Google Maps)
  • Er is één contactpersoon aangewezen;
  • De aanvraag is ingediend door middel van het aanmeldformulier;
  • Twee derde van de bewoners van het aangevraagde gebied is het eens met de aanvraag. Dit toont u aan met een lijst met handtekeningen waarbij ook straat en adres benoemd wordt.
  • De reden van de aanvraag wordt duidelijk beschreven.

U kunt een aanvraag tot en met vrijdag 2 december indienen, door het volgende formulier met bijlagen te sturen naar gemeente@haaksbergen.nl onder vermelding van ‘aanvraag vvz’.

Maximum aantal zones

Er is deze jaarwisseling ruimte voor maximaal 10 vrijwillig vuurwerkvrije zones.

Geen handhaving

De vrijwillige vuurwerkvrije zone is, zoals de naam als zegt, geen verplichte vuurwerkvrije zone. Daarom kan en zal er niet gehandhaafd worden. Het is een ‘verzoek’ om geen vuurwerk af te steken en men kan elkaar hierop wijzen. Het gaat om vrijwillige afspraken tussen buren onderling. Buurtbewoners die de vrijwillige vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf ook verantwoordelijk voor het aanspreken van anderen als daar aanleiding toe is. Uiteraard op een vriendelijke manier. Alle wet- en regelgeving over bijvoorbeeld afsteektijden blijft gewoon gelden en daar wordt op gehandhaafd zoals in de rest van de gemeente.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl