Bodemasbestsanering

Asbest in uw tuin? Projectbureau BAS helpt!

U vermoedt dat er asbest in uw tuin aanwezig is, of u heeft asbest gevonden in uw tuin. Projectbureau BAS kan u helpen bij het opruimen ervan!

Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS)

Projectbureau BAS brengt in kaart waar in de gemeenten de kans groot is dat er asbest in de bodem zit. Dit doen we op basis van de historie van de plek en eerdere asbestvondsten in de bodem. Op deze plekken willen we graag onderzoek doen. Gaat het om een tuin bij een woning, dan nemen wij contact met u op en bieden u eenmalig de mogelijkheid om uw perceel kosteloos te onderzoeken op asbest in de bodem.

Wordt u niet benaderd door Projectbureau BAS en vermoedt u dat er asbest in uw tuin aanwezig is? Kijk dan in het stroomschema van BAS of u in aanmerking komt voor kosteloos bodemonderzoek. 

Waarom bodemasbestsanering?

Asbest in de bodem is ongevaarlijk zolang het onder de grond zit. Pas wanneer de grond opgestoven wordt, bijvoorbeeld door graven of spitten, kunnen kleine deeltjes asbest in de lucht terecht komen. Deze asbestvezels kunnen na inademen een risico vormen voor de gezondheid. 

Het verwijderen van asbest in de bodem is erop gericht om de leefomgeving schoon en veilig te maken. Het lukt niet alle asbest tegelijk op te ruimen. Daarom krijgen plekken waar de kans groot is dat volwassenen en kinderen in contact komen met asbest in de bodem voorrng. Denk aan particuliere (volks)tuinen, speeltuinen en speelveldjes, schoolterreinen, kinderboerderijen, maneges, crossbanen, campings en recreatieterreinen. Ook plekken waar ontwikkeling in de openbare ruimte plaatsvindt, krijgen voorrang.

Meer informatie? Kijk op www.bodemasbestsanering.nl

Direct contact

Projectbureau Bodem Asbest Sanering
De Höfte 7, 7471 DK Goor
0547 – 85 85 85
BAS@hofvantwente.nl

Projectbureau BAS (Bodem Asbest Sanering) ruimt het asbest in de bodem op voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. 

Logo BAS

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl