Gevonden en verloren voorwerpen

U kunt gevonden en verloren voorwerpen digitaal melden bij de gemeente.

Let op! Wanneer u het voorwerp niet in de gemeente Haaksbergen gevonden of verloren hebt, kunt u beter contact opnemen met desbetreffende gemeente. De persoon die het voorwerp kwijt is of die uw voorwerp gevonden heeft zal zich hoogstwaarschijnlijk daar melden.

Klik hier om een gevonden of verloren voorwerp te melden

De gemeente Haaksbergen registreert alle gevonden en verloren voorwerpen waarvan melding is gedaan. U kunt de melding doorgeven aan de receptie van het gemeentehuis. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Gevonden voorwerpen

Bewaart u het voorwerp zelf, dan bent u na verloop van de bewaartermijn eigenaar. U moet er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het heeft gevonden. Geeft u het voorwerp af bij de gemeente, dan wordt de gemeente na de bewaartermijn eigenaar.

  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde tot € 450 bewaart de gemeente minimaal zes maanden. Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan is de bewaartermijn 1 jaar.
  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450 hebben een bewaartermijn van 1 jaar. Deze termijn geldt voor de gemeente en ook voor degene die het voorwerp zelf bewaart.
  • Een gevonden paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een verblijfsdocument moet u altijd afgeven bij de gemeente. Wanneer u een fiets hebt gevonden (of u constateert dat ergens al langere tijd een fiets staat), neem dan contact op met de gemeente. We komen de fiets dan halen. Het is niet de bedoeling dat u de fiets thuis bewaart.

Verloren voorwerpen

Aan de hand van de omschrijving kijken wij of uw verloren voorwerp voorkomt in onze registratie. Als dat zo is, ontvangt u daarover bericht.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt?

Als u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt bent, doet u in persoon aangifte van vermissing bij de publieksbalie van de gemeente. De gemeente maakt een verklaring van vermissing op.

Gestolen voorwerpen

Als u denkt dat uw eigendom gestolen is, dan doet u aangifte bij de politie.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl