Riolering

Informatie over het beheer, de aansluiting en mogelijke verstopping van het riool.

Om een beetje onsmakelijk te beginnen: per dag produceert u zo’n 100 tot 200 gram ontlasting en één tot anderhalve liter urine. Dankzij het riool verdwijnt dat probleemloos. Al het afvalwater uit uw toilet, douche en keuken loopt via de leidingen in uw huis naar een buis onder de straat. Via buizen en pompen gaat het naar de rioolwaterzuivering.

Ook regenwater gaat het riool in, via regenpijpen en straatputten. Soms zakt het ook gewoon in de bodem weg.

Beheer riolering

De gemeente Haaksbergen voert het beheer over 146 kilometer vrijverval riolering in de kernen, 215 kilometer drukriolering in het buitengebied, 30 rioolgemalen, 876 pompunits, 11.000 kolken en enkele bijzondere voorzieningen, zoals wadi’s en bergbezinkbassins.

Meer informatie

Rioolaansluiting en rioolheffing

Voor de aansluiting op het riool is geen omgevingsvergunning nodig. De aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt echter wel door de gemeente uitgevoerd. Meer informatie over het aansluiten op het riool en de rioolheffingen.

Rioolverstopping

Wat moet en kunt u doen bij een rioolverstopping? Lees het op de pagina rioolverstopping.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over riolering ook de publiekswebsite van Stichting RIONED: www.riool.info

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl