Veiligheid

Onder meer informatie over het beleid en de plannen rondom veiligheid.

Integraal veiligheidsplan 2018 - 2021

Dit Integraal veiligheidsplan (ook wel IVP) beschrijft de wijze waarop in komende periode (2018-2021) invulling wordt gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid.

Veiligheidsfolder

Hoe voorkomt u inbraak of heling? Wie is uw wijkagent? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van brand in uw woning? Wat is NL alert? Wat is een BuurtWhatsApp-groep en hoe werkt het?

De papieren versie kunt u afhalen in het gemeentehuis.

Aanwijzingsbesluit

Op 28 januari 2016 heeft de burgemeester van Haaksbergen het Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht Haaksbergen vastgesteld.

De burgemeester heeft in dit aanwijzingsbesluit de opsporingsambtenaren van de politie-eenheid Oost-Nederland, bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering, aangewezen als ambtenaren aan wie het register nachtverblijven op aanvraag moet worden vertoond zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht.

Lees hier het aanwijzingsbesluit (pdf | 6 kB)

Woninginbraken

De laatste jaren is het aantal woninginbraken in Haaksbergen gedaald.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl