Gladheidbestrijding

De afspraken over het bestrijden van gladheid zijn vastgelegd in een: 

In Haaksbergen werken we met een strooibeleid dat is afgestemd op het beleid van de omliggende gemeenten, en dat beoogt de kosten en het zoutgebruik te beperken. Tevens kunnen we met het huidige beleid de bereikbaarheid van de hoofdroutes beter garanderen omdat het zout minder snel opraakt en we meer tijd hebben om de gladheid op de hoofdroutes te bestrijden. Het is in het belang van iedereen dat de hoofdroutes in ieder geval berijdbaar zijn.

Het streven is om de gladheid op de bus-, hoofd- en industriewegen en het centrumgebied binnen 2,5 uur te bestrijden, overdag, 's nachts en in het weekend. Bij bejaardenwooncomplexen, verzorgingscomplexen en scholen worden alleen overdag de verbindingswegen naar de hoofdroute gestrooid. In overige woonstraten en in het buitengebied wordt, behalve op belangrijke doorgaande wegen, niet gestrooid.

Op de provinciale wegen en rijkswegen in de gemeente wordt nog voordat het glad wordt met een andere techniek gestrooid. Deze andere techniek werkt niet op de relatief weinig bereden wegen binnen de gemeente Haaksbergen. Hierdoor wordt er op de provinciale en rijkswegen vrijwel altijd eerder gestrooid dan op de gemeentewegen en soms zelfs als het, achteraf, niet glad was. Bovendien is de in de gemeente Haaksbergen gebruikte methode minder belastend voor het milieu. Zelf kunt u meehelpen door in de eigen wijk de stoep ijsvrij te maken.

Strooiroutes Google MapsGoogle maps

De strooiroutes staan ook weergegeven in Google Maps.

De legenda is als volgt: Rood is curatief alleen overdag tijdens kantooruren. Groen is preventief (overdag en 's nachts). Blauw is curatief (overdag en 's nachts).

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl