Parkeervergunning bewoners

Een deel van het centrumwinkelgebied van Haaksbergen is aangewezen als parkeerschijfzone. Een klein parkeerterrein achter de supermarkt aan de Stationsstraat is als vergunninghouderszone ingericht. Alleen voor dit terrein is het mogelijk een parkeervergunning te verkrijgen. Dat kan alleen als u bewoner bent van een woning boven de supermarkt aan de Stationsstraat of van de appartementen (Eijsinkhof) aan De Kalter. Deze parkeervergunning geeft u het recht om te mogen parkeren op het daarvoor aangewezen parkeerterrein.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor een 'parkeervergunning bewoners' in aanmerking te komen moet u aan twee voorwaarden voldoen:

  • U bent bij de gemeente ingeschreven op een adres dat in het aangewezen gebied ligt.
  • U beschikt over een auto, waarvan het kenteken op uw naam en woonadres, gelegen in een gebied waar een parkeerregiem van kracht is, staat. Indien u de beschikking heeft over een lease-/bedrijfsauto dan dient u hiervan een verklaring te overleggen, waarvan blijkt dat u de bestuurder bent van de betreffende auto. Per adres kan maximaal één parkeervergunning toegekend worden.

Kosten

Zie Legesverordening 2023.

Aanvragen

De vergunning dient te worden aangevraagd via het daarvoor bestemde aanvraagformulier (zie "Vraag direct aan"). U kunt het formulier met DigiD invullen en opsturen. U kunt het formulier ook aanvragen en invullen aan de balie van het gemeentehuis.

  • Kentekenwijziging parkeervergunning
    Wanneer u een nieuwe auto koopt, dan moet u het nieuwe kenteken doorgeven. Hiervoor kunt u gebruik maken van hetzelfde formulier als voor de aanvraag van de parkeervergunning. 

Meer informatie

Team Publiekszaken, gemeentehuis Haaksbergen: Telefoon: (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl