Subsidies

De gemeente Haaksbergen kent verschillende soorten subsidies, zoals waarderingssubsidies,  activiteitensubsidies, budgetsubsidies en projectsubsidies. Projectsubsidies zijn altijd incidenteel, de overige subsidies kunnen zowel incidenteel als structureel worden verleend.

Activiteitensubsidie

Deze subsidie wordt voornamelijk aan amateurverenigingen en -instellingen verstrekt, voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, staan in de verschillende Nadere regels beschreven.

Projectsubsidie

Voor bepaalde projecten kan projectsubsidie worden aangevraagd. Projectsubsidie bedraagt nooit meer dan maximaal 50% van de projectkosten. Er moeten dus ook andere inkomsten voor het project zijn. De voorwaarden die verbonden zijn aan projectsubsidie kunt u lezen in de Nadere regels projectsubsidie en subsidie overige activiteiten Haaksbergen (9.48).

Waarderingssubsidie

Als instellingen bepaalde activiteiten uitvoeren, kunnen zij aanspraak maken op een waarderingssubsidie, incidenteel of structureel. In de Nadere regels zijn verschillende waarderingssubsidies beschreven.

Budgetsubsidie

Deze subsidie wordt voornamelijk aan professionele instellingen verleend, om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Uitgekeerde subsidies

Geldende regels

De regels voor het verstrekken van subsidies zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Haaksbergen (9.16b) en verschillende Nadere regels.

Voor de meest actuele versies van deze Nadere regels verwijzen wij u naar de website van overheid.nl waar alle regelgeving in Haaksbergen te vinden is. Gebruik voor het zoeken naar de juiste subsidieregeling de postcode 7481 (of een andere postcode in Haaksbergen) en 'subsidie' als zoekterm.

Aanvragen

Haaksbergen verstrekt structurele subsidies per kalenderjaar. Structurele subsidies dienen telkens voor 1 oktober, voorafgaand aan het jaar waar subsidie voor wordt aangevraagd, te worden aangevraagd. De aanvraagformulieren zijn hieronder te downloaden. De formulieren dienen met een echte handtekening te worden ingeleverd. Digitaal indienen kan nu nog niet.

De verschillende aanvraagformulieren:

Meer informatie

Wilt u voor het indienen van een subsidieaanvraag informatie, neemt u dan contact op met de heer H. Rexwinkel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, telefoon (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl