De Brem

Gepubliceerd: 3-3-2023

Het was een dilemma voor het college van B&W: wat te doen met de percelen aan de Brem 1 en 5. De raad voorstellen om het bestemmingsplan van deze locaties te wijzigen in ‘wonen’, waardoor er ook woningen met een lichte vorm van zorg zijn toegestaan?  Of meegaan met de wensen van de omgeving, iedere vorm van beschermd wonen uitsluiten en daarvoor de grond van de eigenaren aankopen en hen schadeloosstellen? Deze opties hebben burgemeester en wethouders zorgvuldig afgewogen. De balans sloeg door richting wonen. De voornaamste reden is dat Haaksbergen een opgave heeft voor beschermd wonen om inwoners zorg dichtbij huis te bieden.

Vanaf 2020 hebben de grondeigenaren plannen voor de twee percelen aan de Brem voorgelegd aan de gemeente en omwonenden. Vervolgens is er begin dit jaar een klankbordgroep van omwonenden opgericht. Ook was er een informatieavond voor overige omwonenden. Helder werd dat de buurtbewoners geen enkele vorm van beschermd wonen in hun jonge woonwijk wensen. De eigenaren van de grond hebben juist wel de wens om daar mensen beschermd te laten wonen. Dit betekent dat er sprake is van tegengestelde belangen en verwachtingen. Daarbij komt de opdracht die de gemeente heeft voor wonen met zorg.

Scenario’s

Voor een dilemma gesteld heeft het college meerdere scenario’s onderzocht. Van deze scenario’s vindt het college er twee reëel en die worden daarom aan de gemeenteraad voorgelegd. Nu stelt het college dus voor om op de locaties aan de Brem een woonbestemming te realiseren, waarbinnen ook beschermd wonen mogelijk is. Met zijn keuze laat het college het algemeen belang zwaar wegen. Tegelijkertijd wordt met een bestemmingsplanwijziging naar ‘wonen’ minder mogelijk dan op basis van het huidige bestemmingsplan het geval is. Met het nieuwe bestemmingplan ligt de nadruk op wonen en wordt een doelgroep met een grote zorgvraag en complexe problematiek uitgesloten.

Behoefte

Als de gemeenteraad meegaat in het voorstel dan kunnen inwoners die begeleiding nodig hebben in Haaksbergen blijven wonen en aan hun herstel werken dichtbij vrienden en familie. Momenteel is er onvoldoende plek voor deze mensen. In Haaksbergen is behoefte aan 25 beschermd wonen-plekken en daarnaast is er nog een regionale wachtlijst van 60 personen, die over meerdere gemeenten verdeeld moeten worden. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind maart een besluit over het voorstel.

Gemeentehuis

Meer nieuws

 • Fietsroute water

  19-4-2024

  Ontdek de mooiste Haaksbergse waterwerken op de fiets....

 • Adoptie oorlogsgraven

  24-4-2024

  Haaksbergse basisscholen adopteren de graven van geallieerde militairen....

 • Stolpersteine poetsen

  24-4-2024

  Dankzij de Bonifatiusschool glimmen de Stopersteine in Haaksbergen weer....

Nieuws overzicht