Opvang

De gemeente bereidt de opvang van vluchtelingen in Haaksbergen voor. Dat doen we samen met initiatieven uit de gemeenschap.

Gemeentelijke opvang

Als gemeente hebben we een belangrijke rol te vervullen. De Rijksoverheid heeft de 25 Veiligheidsregio’s opdracht gegeven om binnen korte tijd in totaal 2000 opvangplekken bij regio te realiseren. Alle Twentse gemeenten moeten hun steentje bijdragen. De mogelijkheden voor de opvang van vluchtelingen in Haaksbergen zijn in kaart gebracht en we hebben de voormalige dr. Ariënsschool als tijdelijke opvangplek ingericht voor maximaal 60 Oekraïense vluchtelingen.

In Haaksbergen zetten we samen de schouders eronder voor vluchtelingen uit Oekraïne. We zijn hard aan het werk om een veilige plek te bieden aan gezinnen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land. Vrijwilligers, ondernemers, gemeente, kerken en serviceclubs doen dit samen. Alleen zo kunnen we de hulp zo snel en goed mogelijk op de juiste plek krijgen.

Open huis

Maandag 11 april was de voormalige Dr. Ariënsschool klaar om aangemeld te worden als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Voordat de vluchtelingen uit Oekraïne hun intrek nemen in de opvanglocatie kon u een kijkje komen nemen. Op zaterdag 9 april waren de deuren van de voormalige basisschool dr. Ariëns geopend voor publiek. U bent massaal gekomen om met eigen ogen te zien waar we als Haaksbergse gemeenschap samen voor gezorgd hebben: een waardige plek om vluchtelingen in nood op te vangen. Wat fijn dat we in Haaksbergen zoveel belangstelling hebben voor elkaar.

Gastgezinnen

Twentenaren die zelf hun huis open willen stellen voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen daarvoor contact opnemen met de regionale organisatie Noaberschap Ukraine Twente (NUTWENTE). Deze stichting bundelt het aanbod en brengt de mensen in contact met Oekraïners die onderdak nodig hebben. Noaberschap Ukraine-Twente springt in de bres en coördineert de verschillende groepen en zorgt voor host-families in Twente.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl