Het college van B&W

Burgemeester

 • Rob Welten (mr. drs. R.G.)
  Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Wethouders

 • Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)
  Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)
 • Antoon Peppelman (A.R.)
  Antoon Peppelman (A.R.)
 • Louis Koopman (A.B.G.M.)
  Louis Koopman (A.B.G.M.)

Gemeentesecretaris

 • Rob Toet (dr. R.)
  Rob Toet (dr. R.)

Het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college laat zich leiden door het coalitieprogramma (pdf | 6 MB).

Vergaderingen

Elke dinsdag vergadert het college. De vergaderingen zijn niet openbaar, wel informeert het college de pers over de belangrijkste besluiten en deze plaatsen wij ook op deze website. Burgemeester en wethouders nemen gezamenlijk besluiten, ook al heeft ieder lid van het college zijn eigen werkveld waarvoor hij in eerste instantie verantwoordelijk is: De portefeuilleverdeling (pdf |110 kB).

Kijk voor een overzicht van de vergaderingen en besluiten in het vergaderschema.

Vertegenwoordiging

Haaksbergen werkt samen met andere gemeenten. Dat doet ze in verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden. Welk lid van het college Haaksbergen vertegenwoordigd is te zien in het schema vertegenwoordiging in verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden (pdf | 90 kB).

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden. Zij mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

Gedragscode integriteit bestuurders

De gemeenteraad heeft voor zichzelf als volksvertegenwoordigers, maar ook voor het college een gedragscode vastgesteld. Voor het college is dit de Gedragscode integriteit bestuurders (pdf | 95 kB).

Een gedragscode bevat normen waaraan de bestuurders zich binden om openheid en integriteit te bevorderen. De gedragscodes heeft in aanvulling op wetgeving, diverse voorschriften over openheid met het oog op de integriteit.

Declaraties en geschenken

In de gedragscode is ook vastgelegd dat een register wordt bijgehouden van declaraties en geschenken: het geschenken- en declaratieregister. Per kwartaal wordt hierin opgenomen welke geschenken zijn ontvangen en welke declaraties zijn ingediend.

Contactgegevens 

Adres Blankenburgerstraat 28
Postcode 7481 EB
Plaats Haaksbergen
Email gemeente@haaksbergen.nl
Telefoon(053) 573 45 67

Uitgelicht

Vragen over corona?

Waar kunt u terecht als u vragen heeft over corona of wat daarmee te maken heeft?

Informatie coronavirus

Praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Haaksbergen.

Info voor ondernemers

Informatie over het coronavirus voor bedrijven en ondernemers.