Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)

Jan-Herman Scholten (drs. J.H.)

Voornaam : Jan-Herman (J.H.)
Achternaam : Scholten
Telefoonnummer : (053) 573 45 67
E-mailadres : gemeente@haaksbergen.nl

Adres : Blankenburgerstraat 28
Postcode : 7481 EB
Plaats : Haaksbergen

Heeft zitting in

FunctieOrgaantype
Het college van B&WWethouderCollege van B & W

Portefeuille

Ruimte en Mobiliteit
1ste locoburgemeester, 1ste crisisburgemeester
Wordt bij afwezigheid vervangen door: P. van Zwanenburg

 • Ruimtelijke ontwikkeling en grondbeleid, groenexploitaties
 • Wonen
 • Vastgoed
 • Erfgoedontwikkeling en monumenten
 • Wegen
 • Verkeer en vervoer
 • Nutsvoorzieningen en verlichting
 • Openbaar groen en speelvoorzieningen
 • Riolering en waterbeheer
 • Plattelandsontwikkeling
 • Projectwethouder onderwijshuisvesting
 • Projectwethouder centrumplan

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden. Zij mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente. 

Overzicht nevenfuncties

Organisatie

Functie

Vergoeding

Bestuurlijke Advies Groep Natura 2000 Voorzitter nee
Regionaal Bestuurlijk overleg Rijn oost Lid nee
Twents Waternet Lid nee
Platform Ruimte VNG Overijssel Lid nee
Stuurgroep RES Twente Lid nee
Algemeen bestuur ODT Lid nee
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Twente Lid nee
SV BonBoys (voetbalvereniging) Leider nee

Uitgelicht

Werken bij de gemeente

Wil je werken bij de gemeente Haaksbergen? Bekijk onze openstaande vacatures.

Verkiezingen

Informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni.

Samen Haaksbergen

Denk en doe digitaal mee over en met plannen van de gemeente en andere initiatiefnemers.