Het college van B&W

Burgemeester

  • G.J. (Gerrit Jan) Kok roodhoekje Dhr. G.J. (Gerrit Jan) Kok

Wethouders

  • E.B.M. (Edith) van Spiegel roodhoekje Mw. E.B.M. (Edith) van Spiegel
  • E.Y. (Ellen) Prent roodhoekje Mw. E.Y. (Ellen) Prent
  • A. (Annette) Nijhuis roodhoekje Mw. A. (Annette) Nijhuis

Gemeentesecretaris

  • M. (Marianne) Kragting roodhoekje Mw. M. (Marianne) Kragting

Het college van B&W

Het college van B&W
(Het college van burgemeester en wethouders)

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college laat zich leiden door het coalitieprogramma.

Vergaderingen

Elke dinsdag vergadert het college. De vergaderingen zijn niet openbaar, wel informeert het college de pers over de belangrijkste besluiten en deze plaatsen wij ook op deze website. Burgemeester en wethouders nemen gezamenlijk besluiten, ook al heeft ieder lid van het college zijn eigen werkveld waarvoor hij in eerste instantie verantwoordelijk is (de zgn. portefeuilleverdeling).

Kijk voor een overzicht van de vergaderingen en besluiten in het vergaderschema.

Nevenfuncties

Bestuurders zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden. Zij mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente.

Contactgegevens 

Adres Blankenburgerstraat 28
Postcode 7481 EB
Plaats Haaksbergen
Email gemeente@haaksbergen.nl
Telefoon(053) 573 45 67
Website https://www.haaksbergen.nl

Uitgelicht

Haaksbergen Natuurlijk!

Alles over Actief, Natuur en duurzaam, Winkelen, Uit in Haaksbergen en Wonen en werken.

Nieuwe afvalcontainer

Informatie en de veelgestelde vragen over de nieuwe PMD-containers

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Haaksbergen.