Onderzoeksrapporten

De Rekenkamercommissie voert onderzoeken uit om het door het gemeentebestuur gevoerde beleid te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

Voor de uitvoering van haar onderzoek hanteert zij richtlijnen die zijn vastgelegd in het Onderzoeksprotocol.

Publicaties

Onderzoeken waarover in de raad een besluit is genomen worden gepubliceerd:

Overige rapporten

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl