De gemeenteraad

Gemeenteraadsleden

 • Harry Belshof (D66)
  Harry Belshof (D66)
 • Gea Costeris (DAP)
  Gea Costeris (DAP)
 • Freek Ebeling (VVD)
  Freek Ebeling (VVD)
 • André Hendriks (HC)
  André Hendriks (HC)
 • Theo van der Hulst (CDA)
  Theo van der Hulst (CDA)
 • Thij Looman (PvdA)
  Thij Looman (PvdA)
 • Ans Mekking-Veenstra (GGH)
  Ans Mekking-Veenstra (GGH)
 • Bart Mentink (VVD)
  Bart Mentink (VVD)
 • Annette Nijhuis (HC)
  Annette Nijhuis (HC)
 • Dario Prinsen (Groep DJW)
  Dario Prinsen (Groep DJW)
 • Jeroen Slot (CDA)
  Jeroen Slot (CDA)
 • Wesley Uuldriks (Groep DJW)
  Wesley Uuldriks (Groep DJW)
 • Gert Jan Vonkeman (D66)
  Gert Jan Vonkeman (D66)
 • Patrick ten Voorde (CDA)
  Patrick ten Voorde (CDA)
 • Annelies Waanders (PvdA)
  Annelies Waanders (PvdA)
 • Herman Wichers Schreur (CDA)
  Herman Wichers Schreur (CDA)
 • Frans Winkelhuis (CDA)
  Frans Winkelhuis (CDA)
 • Bart Woortman (VVD)
  Bart Woortman (VVD)

Voorzitter

 • Rob Welten (mr. drs. R.G.)
  Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Griffier

 • Gerrit Raaben
  Gerrit Raaben

De gemeenteraad

De gemeenteraad is eigenlijk de baas van Haaksbergen. De gemeenteraad bestuurt Haaksbergen op hoofdlijnen. Dit betekent dat zij het beleid vaststelt, het college van B&W controleert en de burgers vertegenwoordigt. De raad houdt zich dus niet bezig met de details - het dagelijks bestuur van de gemeente ligt bij het college van burgemeester en wethouders. In formele taal heet dit het dualisme, wat betekent dat de gemeenteraad op afstand staat van het college.

Verdeling zetels

De 19 zetels in de raad zijn als volgt verdeeld: CDA 5, Groep DJW 3, VVD 3, D66 2, Haaksbergen Centraal 2, PvdA 2, Dé Actieve Partij Haaksbergen 1 en GGH 1. De raad wordt ééns per vier jaar gekozen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden op 21 maart 2018. In 2022 kunt u opnieuw naar de stembus.

Raadsvergaderingen

 • Voor de raadsvergaderingen, maar ook voor documenten (zoals beleidsstukken of raadsinformatiebrieven) kijkt u in het vergaderschema.

Spreekrecht

Zowel tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad als tijdens die van de raadscommissies kunnen inwoners en andere belangstellenden gebruik maken van het spreekrecht.

Gedragscode integriteit bestuurders

De gemeenteraad heeft voor zichzelf als volksvertegenwoordigers, maar ook voor het college een gedragscode vastgesteld. Voor de gemeenteraad is dit de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers (pdf | 80 kB).

Een gedragscode bevat normen waaraan de volksvertegenwoordigers zich binden om openheid en integriteit te bevorderen. De gedragscodes heeft in aanvulling op wetgeving, diverse voorschriften over openheid met het oog op de integriteit.

Declaraties en geschenken

In de gedragscode is ook vastgelegd dat een register wordt bijgehouden van declaraties en geschenken: het geschenken- en declaratieregister. Per kwartaal wordt hierin opgenomen welke geschenken zijn ontvangen en welke declaraties zijn ingediend. (1e publicatie register per 3e kwartaal 2018)

Contactgegevens:

Adres Blankenburgerstraat 28
Postcode 7481 EB
Plaats Haaksbergen
Email gemeente@haaksbergen.nl
Telefoon(053) 573 45 67
Website http://www.haaksbergen.nl

Uitgelicht

Vragen over corona?

Waar kunt u terecht als u vragen heeft over corona of wat daarmee te maken heeft?

Informatie coronavirus

Praktische informatie over de gevolgen van de landelijke maatregelen voor de gemeente Haaksbergen.

Info voor ondernemers

Informatie over het coronavirus voor bedrijven en ondernemers.