De gemeenteraad

Gemeenteraadsleden

 • Gea Costeris (Team DAP)
  Gea Costeris (Team DAP)
 • Susan Brouwer (Team DAP)
  Susan Brouwer (Team DAP)
 • Harry Belshof (D66)
  Harry Belshof (D66)
 • Freek Ebeling (VVD)
  Freek Ebeling (VVD)
 • André Hendriks (NH)
  André Hendriks (NH)
 • Theo van der Hulst (CDA)
  Theo van der Hulst (CDA)
 • Thij Looman (PvdA)
  Thij Looman (PvdA)
 • Ans Mekking-Veenstra (GGH)
  Ans Mekking-Veenstra (GGH)
 • Bart Mentink (VVD)
  Bart Mentink (VVD)
 • Annette Nijhuis (NH)
  Annette Nijhuis (NH)
 • Dario Prinsen (NH)
  Dario Prinsen (NH)
 • Jeroen Slot (CDA)
  Jeroen Slot (CDA)
 • Wesley Uuldriks (NH)
  Wesley Uuldriks (NH)
 • Gert Jan Vonkeman (D66)
  Gert Jan Vonkeman (D66)
 • Patrick ten Voorde (CDA)
  Patrick ten Voorde (CDA)
 • Herman Wichers Schreur (CDA)
  Herman Wichers Schreur (CDA)
 • Marc Wijngaarde (PvdA)
  Marc Wijngaarde (PvdA)
 • Frans Winkelhuis (CDA)
  Frans Winkelhuis (CDA)
 • Bart Woortman (VVD)
  Bart Woortman (VVD)

Voorzitter

 • Rob Welten (mr. drs. R.G.)
  Rob Welten (mr. drs. R.G.)

Griffier

 • Gerrit Raaben
  Gerrit Raaben

De gemeenteraad

De gemeenteraad is eigenlijk de baas van Haaksbergen. De gemeenteraad bestuurt Haaksbergen op hoofdlijnen. Dit betekent dat zij het beleid vaststelt, het college van B&W controleert en de burgers vertegenwoordigt. De raad houdt zich dus niet bezig met de details - het dagelijks bestuur van de gemeente ligt bij het college van burgemeester en wethouders. In formele taal heet dit het dualisme, wat betekent dat de gemeenteraad op afstand staat van het college.

Verdeling zetels

De 19 zetels in de raad zijn als volgt verdeeld: CDA 5, Nieuw Haaksbergen 4, VVD 3, D66 2, PvdA 2, Dé Actieve Partij Haaksbergen 2 en GGH 1. De raad wordt ééns per vier jaar gekozen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden op 21 maart 2018. In 2022 kunt u opnieuw naar de stembus.

Raadsvergaderingen

 • Voor de raadsvergaderingen, maar ook voor documenten (zoals beleidsstukken of raadsinformatiebrieven) kijkt u in het vergaderschema.

Spreekrecht

Zowel tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad als tijdens die van de raadscommissies kunnen inwoners en andere belangstellenden gebruik maken van het spreekrecht.

Gedragscode integriteit bestuurders

De gemeenteraad heeft voor zichzelf als volksvertegenwoordigers, maar ook voor het college een gedragscode vastgesteld. Voor de gemeenteraad is dit de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers (pdf | 80 kB).

Een gedragscode bevat normen waaraan de volksvertegenwoordigers zich binden om openheid en integriteit te bevorderen. De gedragscodes heeft in aanvulling op wetgeving, diverse voorschriften over openheid met het oog op de integriteit.

Declaraties en geschenken

In de gedragscode is ook vastgelegd dat een register wordt bijgehouden van declaraties en geschenken: het geschenken- en declaratieregister. Per kwartaal wordt hierin opgenomen welke geschenken zijn ontvangen en welke declaraties zijn ingediend. 

Contactgegevens:

Adres Blankenburgerstraat 28
Postcode 7481 EB
Plaats Haaksbergen
Email gemeente@haaksbergen.nl
Telefoon(053) 573 45 67
Website http://www.haaksbergen.nl

Uitgelicht

Haaksbergen Natuurlijk!

Stad & Dorp - Highlights - Natuurgebieden - Gastvrij

Ster in samen Duurzaam

Alle informatie over duurzaamheid in de gemeente Haaksbergen.

Eenmalige bijdrage CTB

Ondersteuning van de naleving van de controle op corona-toegangsbewijzen.