Leerlingenvervoer

Ouders of verzorgers van leerlingen die een school buiten Haaksbergen bezoeken kunnen bij de gemeente een verzoek doen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, dient een aanvraagformulier te worden ingediend.

Dit aanvraagformulier kunt u printen, invullen en opsturen naar: Gemeente Haaksbergen, afdeling Jeugd en Onderwijs, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. 

Kosten

Voor leerlingen naar het regulier basisonderwijs is een drempelbedrag en een eventuele financiële bijdrage naar draagkracht van de ouders verschuldigd. Zie voor de voorwaarden de Verordening Leerlingenvervoer.

Voor leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs is de tegemoetkoming opgenomen in het kind gebonden budget van de Belastingdienst. Het kind gebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs bezoekt, kunt u eventueel een tegemoetkoming ouders aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Voor meer informatie www.duo.nl.

Zie ook

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl