Bestemmingsplan 'Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening veegplan 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019, nr. 201800461/1/R3 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening veegplan 1’ met ingang van 25 april 2019 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op:

Verwerken uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 april 2015

 • Gronden die in het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied' bestemd waren voor 'Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap'
 • Hambree 13 -Z

 Actualisering en digitalisering

 • Wargerinksweg 7 (actualisering en digitalisering)
 • Terrein Diepemaat (actualisering en digitalisering)
 • Witte vlek nabij Buurse (actualisering en digitalisering)

 Geconstateerde onvolkomenheden op de verbeelding:

 • Eibergsestraat 258 (aanduiding discotheek)
 • Leemdijk 9 (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Broekdijk 20a (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Krakeelsweg ongenummerd (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Geukerdijk 102 (aanduiden verdiepingsvloer)
 • Hoek Enschedesestraat/Morgensterweg (aanpassing bestemming)
 • Hoek Veldzichtweg en Oude Boekeloseweg (aanpassing aantal woningen)
 • Alsteedseweg 64 (aanpassing oppervlakte)
 • Broekheurnerweg 140 (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Ellenbroekweg 31 (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Zendvelderweg 22 (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Archeologische beleidskaart en Erfgoedverordening (archeologische waarden op de verbeelding opgenomen)

Verkoop percelen en opstallen Wissinkbrink

 • Hassinkbrinkweg 10, 24 en 52 (aanpassing agrarische bestemming in een woonbestemming)

Overige ontwikkelingen

 • Verlegging hogedruk gastransportleiding ten behoeve van aanleg N18
 • Tweetal agrarische percelen op landgoed Het Lankheet (aanpassing agrarische bestemming in een natuurbestemming)
 • Rood voor Rood beleid 2015 (opnemen actueel Rood voor Rood beleid)
 • Zonnepanelen op agrarische gronden (kleinschalige zonnevelden onder voorwaarden)
 • Haaksbergerweg 9-9a (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Blindeweg 9 (aanpassing bestemmingsvlak)
 • Weertjesweg 4 (aanpassing bestemming)

Ook zijn de planregels op enkele onderdelen aangepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1138-0003.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl