Actieplan Centrum Haaksbergen

Werken aan een compact, compleet en comfortabel Haaksbergen.

De dynamiek in de detailhandel en de ontwikkelingen in dorps- en stadscentra is de afgelopen jaren zeer groot geweest. Een algemene lijn, die voor alle centra geldt, is dat een centrum compact, compleet en comfortabel moet zijn. Compact qua omvang, met heldere loop- en zichtlijnen, geen storende leegstand en van alle kanten goed zichtbaar en bereikbaar. Compleet voor wat betreft het bij het schaalniveau van de kern passende aanbod, comfortabel voor wat betreft bereikbaarheid, parkeren, klantvriendelijkheid, prettig verblijfsklimaat, openingstijden en een goede mix van functies.

Ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en provincie streven gezamenlijk naar een sterke positie van het centrum. Een positie waarbij bewoners en bezoekers graag naar het centrum komen en waar ondernemers en vastgoedeigenaren een goede boterham kunnen verdienen. Daarbij zijn naast de kernpunten compact, compleet en comfortabel ook samenhang, kwaliteit en samenwerking van groot belang. De afgelopen jaren zijn er diverse rapporten verschenen over het centrum van Haaksbergen. Al deze documenten geven zicht op het huidig functioneren van de kern Haaksbergen in brede zin en specifiek op de mogelijkheden voor de kern in de toekomst. Hoewel er veel zinvolle studies en beleidsdocumenten zijn verschenen is de feitelijke aanpak van het centrum achter gebleven. Om deze reden is in 2018 een Actieplan Centrum Haaksbergen opgesteld.

Het actieplan voor het centrum van Haaksbergen bestaat uit 22 actiepunten en/of projecten die gezamenlijk moeten leiden naar een sterk, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Haaksbergen. Deze 22 actiepunten zijn onderverdeeld in vier clusters, die opgepakt worden door werkgroepen bestaande uit ondernemers, inwoners en de gemeente. Het gaat hierbij om de thema’s:

  1. vastgoed
  2. inrichting openbare ruimte en verkeer
  3. commerciële uitstraling en professionalisering ondernemerschap
  4. marketing en profilering

Bijeenkomst ondernemers 6 oktober

6 oktober 2020 heeft er in de Kappen een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij ondernemers een toelichting hebben gekregen op het uitgevoerde koopstromenonderzoek en de stand van zaken rond het Actieplan Centrum Haaksbergen. Omdat er vanwege de coronamaatregelen een limiet  gesteld was aan het aantal deelnemers hebben wij de bijeenkomst integraal laten opnemen door Sternet.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

Fotocollage Actieplan

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl