Wanneer treedt een bestemmingsplan in werking?

Wanneer de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt, kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, kunt u niets meer doen om het plan te veranderen.

Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ingesteld. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken. Heeft niemand beroep ingesteld? Dan treedt het bestemmingsplan na de termijn van het instellen van beroep in werking en moet aan de regels van het bestemmingsplan worden voldaan.

Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening

Heeft er wel iemand beroep ingesteld, maar heeft niemand een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan treedt het bestemmingsplan na de termijn voor het instellen van beroep in werking. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog een uitspraak over het beroep moet doen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan dus nog beslissen dat het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus geheel of gedeeltelijk niet meer.

Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening

Is er gedurende beroepstermijn van 6 weken beroep ingesteld en is ook nog een voorlopige voorziening gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.
De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening treft. Als de Voorzitter in zijn uitspraak een voorlopige voorziening treft, dan treedt het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk nog niet in werking. Die situatie duurt in ieder geval totdat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep heeft beslist.
Als de Voorzitter het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen afwijst, treedt het bestemmingsplan in werking. Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog een uitspraak moet doen over het beroep. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan dus nog beslissen dat het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan dus geheel of gedeeltelijk niet meer.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl