Algemeen

Algemene informatie over bestemmingsplannen.

Voor het gehele grondgebied van Haaksbergen worden al vele jaren bestemmingsplannen gemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Een bestemmingsplan is een belangrijk plan waar u mee te maken krijgt wanneer u:

  • een stuk grond wil bebouwen of gebruiken;
  • een bestaand pand wil verbouwen,
  • het gebruik van het pand wilt wijzigen.

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd, maar ook op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. Maar ook of uw woning mag worden uitgebreid. En of er op uw erf een berging mag worden gebouwd en zo ja, tot welke oppervlakte en hoogte.

Waar kunt u een bestemmingsplan inzien?

Op dit moment is het niet mogelijk om aan de balie in het gemeentehuis zonder afspraak informatie te krijgen over een bestemmingsplan of een bestemmingsplan in te zien. Wel kan door u gewenste informatie worden toegestuurd. Hiervoor kunt het formulier “bestemmingsplaninformatie” printen, invullen en naar de gemeente sturen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk (houdt u rekening met enkele dagen) de door u gevraagde informatie.

Meer informatie

bestemmingsplan

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl