Klacht indienen

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld kunt u een klacht over een medewerker of bestuurder indienen. De klacht moet over een medewerker van de gemeente gaan.

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u niet op een correcte manier bent behandeld, u op een vervelende manier te woord bent gestaan, er niet of voldoende naar u wordt geluisterd, dat toezeggingen niet zijn nagekomen of dat u niet adequaat bent geholpen.

Mondeling, schriftelijk of digitaal

U kunt uw klacht mondeling, schriftelijk of digitaal indienen.

Mondeling

Uitgangspunt is dat altijd geprobeerd wordt om snel een oplossing te vinden voor uw klacht. Vanzelfsprekend is het verstandig om eerst te proberen in overleg op te lossen. Een telefoontje of een persoonlijk gesprek kan vaak tot een oplossing leiden. Als u dit niet wilt of dit niet het gewenste resultaat biedt, dan kunt u een klaagschrift indienen.

Schriftelijk

U kunt per post een klaagschrift indienen bij het verantwoordelijk bestuursorgaan.
Het klaagschrift bevat tenminste:

  • uw naam, adres en woonplaats;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de klacht
  • de persoon tegen wie u de klacht richt;
  • de datum van de gebeurtenis.

Digitaal

U kunt online een klacht indienen. Eventuele bijlagen kunt u direct toevoegen (uploaden). Vergeet u niet ook uw telefoonnummer te vermelden?

Procedure klachtenafhandeling

De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd. De bestuursorganen van Haaksbergen kennen een informele en een formele behandeling. In het kader van de informele behandeling wordt (telefonisch) contact opgenomen met u (de klager). Als u vindt dat uw klacht in het kader van de informele behandeling niet naar uw tevredenheid is opgelost of als u de informele behandeling niet wenst te volgen, dan vindt de formele behandeling plaats en stelt het bestuursorgaan u (de klager) en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

Het bestuursorgaan handelt de klacht in principe binnen zes weken na ontvangst van de klacht af.

Niet eens met de afhandeling?

Bent u het niet eens met het oordeel van het college, dan kunt u zich tenslotte nog wensen tot de Nationale ombudsman. Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Nationale ombudsman is een onafhankelijk instantie, die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten van vrijwel alle overheidsinstellingen. Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Klachten over discriminatie

Volgens de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen moet elke gemeente een meldpunt hebben waar inwoners met klachten over discriminatie terecht kunnen. In Twente wordt deze taak uitgevoerd door stichting Vizier. Vizier is telefonisch en online te bereiken.

Sinds januari 2024 is er ook een landelijk meldpunt van alle antidiscriminatiebureaus.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl