Nevenfuncties Commissie Bezwaarschriften

Nevenfuncties van voorzitter en leden van de Commissie Bezwaarschriften gemeente Haaksbergen 1 januari 2020.

 
Naam (Neven)Functie(s)
De heer mr. M.C. (Menno) Arnoldus
(voorzitter)
 • Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie Arnhem
 • Voorzitter kamer Zorg Doetinchem
 • Voorzitter Sociale Kamer Losser
 • Lid Ruimtelijke Kamer Losser
Mevrouw mr. E. (Esther) Lankamp-Grooten
(lid tevens plaatsvervangend voorzitter)
 • Docent Saxion Hogescholen
 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Rijssen-Holten
De heer mr. W.D. (Wieger) Piek
(lid)
 • Voorzitter Commissie bezwaarschriften gemeente Losser
Mevrouw mr. drs. M.Y. (Miranda) Rutjes
(lid)
 • Ambtenaar Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Enschede
 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Hengelo
Mevrouw mr. M.A. (Marion) Luttje
(lid)
 • Jurist gemeente Enschede
 • Lid Commissie bezwaarschriften gemeente Aalten
 • Lid Commissie bezwaarschriften Almelo
 • Lid Cliëntenraad-verwanten Hoesstee (onbezoldigd)
De heer mr. M. (Marjo) Breukers
(lid)
 • Jurist Het Juridisch Loket
 • Penningmeester Katholieke Oudervereniging van de RK Kardinaal Alfrinkschool (onbezoldigd)
Mevrouw mr. G. (Geraldine) Bussink-Klein Wolterink
(lid)
 • Juridisch adviseur en secretaris commissie bezwaarschriften gemeente Neder-Betuwe
 • Lid van de Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Alle in deze lijst opgenomen nevenfuncties zijn bezoldigde functies, tenzij anders aangegeven.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl