Commissie Bezwaarschriften

Hier vindt u de jaarverslagen van de Commissie bezwaarschriften. De onafhankelijke commissie bestaat sinds 1992.

Samenstelling Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften bestaat uit de volgende leden:

  • De heer mr. M.C. (Menno) Arnoldus (voorzitter)
  • Mevrouw mr. E. (Esther) Lankamp-Grooten (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer mr. W.D. (Wieger) Piek
  • Mevrouw mr. drs. M.Y. (Miranda) Rutjes
  • Mevrouw mr. M.A. (Marion) Luttje
  • De heer mr. M. (Marjo) Breukers
  • Mevrouw mr. G. (Geraldine) Bussink-Klein Wolterink

Nevenfuncties

Jaarverslagen

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl