Bijeenkomst oude N18

Gepubliceerd: 27-10-2022

Aanwonenden van de oude N18 zijn van harte welkom op donderdag 10 november voor een inloopbijeenkomst over aanpassingen aan de oude N18. Het gaat dit keer om het wegdeel tussen de Smitterijweg en de Veldmaterstraat, exclusief het Wilhelminaviaduct. Aanwonenden kunnen zich laten bijpraten over de veranderingen, vragen stellen en tekeningen bestuderen.

Momenteel vinden er aanpassingen plaats aan het wegdeel tussen de Scholtenhagenweg en de Klaashuisstraat. De volgende fase dient zich alweer aan: het definitief maken van het ontwerp van de N18 tussen de Smitterijweg en de Veldmaterstraat. Eerder hebben inwoners al de mogelijkheid gehad om zich te laten inlichten over de plannen. Met direct aanwonenden is vaak individueel contact geweest. Bij het ontwerp van de weg is zo veel mogelijk rekening gehouden met reacties die de gemeente ontvangen heeft. Nu is het zover dat de definitieve versie van de weg gepresenteerd kan worden. Eventueel zijn nog kleine aanpassingen mogelijk. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2023 te beginnen met de werkzaamheden.

Aanpassingen

De maximumsnelheid gaat straks naar 50 kilometer per uur.  Om verkeer te stimuleren om de voorgeschreven snelheid te rijden krijgen bijna alle kruispunten plateaus en middengeleiders. Voor hetzelfde doel wordt de belijning aangepast waardoor de rijbaan smaller lijkt. Andere verbeteringen zijn een nieuwe asfaltlaag, meer openbaar groen en led-verlichting. Nu de straat toch opengebroken wordt, grijpt de gemeente ook die gelegenheid aan om de rioleringen, kabels en leidingen te verleggen. De meest ingrijpende wijziging vindt plaats op het kruispunt met de Wiedenbroeksingel. Het kruispunt met verkeerslichten maakt plaats voor een rotonde met een vrijliggend fietspad.

Waar en wanneer

Over de inrichting van de weg hebben medewerkers van de gemeente al met wijkraden, aanwonenden en andere inwoners gesproken tijdens informatieavonden, vergaderingen en via persoonlijke contacten. Ook was het mogelijk om via www.oude-n18.nl te reageren op de voorstellen. Op donderdag 10 november hebben aanwonenden en leden van de wijkraad te mogelijkheid om zich te informeren over de ontwerpen. Ze kunnen binnenlopen tijdens de inloopbijeenkomst in het voormalige kinderdagverblijf aan de Bartokstraat 19 tussen 17.00 en 19.00 uur. Wie alvast een indruk wil krijgen van de aanpassingen kan kijken op www.oude-n18.nl. Een besluit over het Wilhelminaviaduct neemt de gemeenteraad in een later stadium. Ook daarover is al en zal nog verder met omwonenden gesproken worden. Duidelijk is al wel dat omwonenden verschillend denken over het verwijderen van het viaduct. Er zijn voor- en tegenstanders. Besluitvorming hierover wordt zorgvuldig voorbereid. De aanpassingen aan de oude N18 worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie.

Meer nieuws

 • Energieprijzen

  1-12-2022

  Enquête onder ondernemers over impact gestegen energieprijzen....

 • Huisvestingsplan

  25-11-2022

  Toekomst van onderwijshuisvesting uitgestippeld....

 • Eindejaarsrapportage

  24-11-2022

  Gemeente houdt eind dit jaar naar verwachting 5,7 miljoen euro over....

Nieuws overzicht