Ontwerp windbeleid

Gepubliceerd: 29-3-2024

De provincie besluit op basis van eigen beleid over het plaatsen van windmolens in Overijssel. “Maar het Haaksbergse college van B&W heeft een toezegging van de provincie. Namelijk dat gemeentelijk windbeleid betrokken zal worden bij toekomstige besluiten van de provincie over windmolens”, vertelt wethouder Duurzaamheid, Johan Niemans. “Daarmee willen we de belangen van onze inwoners zo veel mogelijk behartigen.” De gemeente werkt al maanden aan eigen windbeleid. Momenteel ligt het ontwerp windbeleid van de gemeente ter inzage en kunnen bewoners via een formele zienswijze reageren.

Het ontwerp windbeleid van de gemeente is aanvullend op het provinciale beleid. Wethouder Niemans: “Met het gemeentelijke beleid kunnen we invloed uitoefenen op niet-ruimtelijke onderwerpen, zoals slagschaduw, verlichting, gebruik van grondstoffen en eigendom.” Over ruimtelijke onderwerpen is de provincie het bevoegd gezag, wat betekent dat de provincie bijvoorbeeld het besluit neemt over de locatie en de hoogte van de windmolens. De afgelopen weken hebben inwoners al de mogelijkheid gehad te reageren op het concept windbeleid van de gemeente. Er zijn 61 online reacties binnengekomen en meerdere gesprekken gevoerd met inwoners en belangenorganisaties. Zo veel als mogelijk zijn de reacties verwerkt in het ontwerp beleid voor windenergie en alle reacties zijn beantwoord. Het actief betrekken van omwonenden van het voorgenomen Windpark Oude Buurserdijk bij het concept beleid was een extra ‘service’. Met het ter inzage leggen van het ontwerp beleid volgt nu de volgende stap: de juridisch gezien verplichte inspraakronde.

Geen besluit

De provincie heeft een gebied ten noorden van Buurse aangewezen als mogelijke plek voor het plaatsen van windmolens. Pure Energie heeft samen met Energiecoöperatie Haaksbergen bij de provincie een vergunningaanvraag gedaan voor het genoemde windpark aan de noordkant van Buurse. De provincie heeft toegezegd geen besluit te nemen over de vergunningaanvraag voor 1 juni 2024. Wel heeft de provincie alvast de vergunningaanvraag in behandeling genomen en bij Pure Energie informatie opgevraagd over ruimtelijke en technische aspecten, ecologische kaders én projectparticipatie. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om bepaalde hoeveelheden duurzame energie op te wekken. Zonne- en windenergie leveren een belangrijke bijdrage aan die opgave. De provincie heeft de regie wat betreft het plaatsen van windmolens.

Zienswijze

De zogeheten ontwerp beleidsnota windenergie Haaksbergen ligt vanaf donderdag 28 maart  vier weken ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis en is te bekijken op www.samenhaaksbergen.nl. Het is gedurende die periode mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen.

Meer nieuws

 • Fietsroute water

  19-4-2024

  Ontdek de mooiste Haaksbergse waterwerken op de fiets....

 • Adoptie oorlogsgraven

  24-4-2024

  Haaksbergse basisscholen adopteren de graven van geallieerde militairen....

 • Stolpersteine poetsen

  24-4-2024

  Dankzij de Bonifatiusschool glimmen de Stopersteine in Haaksbergen weer....

Nieuws overzicht