Infoavond bouwen

Gepubliceerd: 19-12-2023

Het college van B&W heeft onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om te bouwen aan de randen van de kernen van Haaksbergen, Buurse en Sint Isidorushoeve. Er moeten nieuwe woningen komen en meer ruimte voor bedrijven om te ontwikkelen. Binnen de bebouwde kom zijn op korte termijn onvoldoende mogelijkheden om te bouwen. Tijdens een informatieavond op dinsdagavond 9 januari 2024 informeert de gemeente geïnteresseerden over het addendum op de structuurvisie.

Een vertegenwoordiger van Strootman Landschapsarchitecten verzorgt een presentatie over het door dit bureau uitgevoerde onderzoek en de uitkomsten. Het rapport van Strootman is een aanvulling (addendum genoemd) op de bestaande structuurvisie van de gemeente, waarin staat omschreven hoe Haaksbergen zich ruimtelijk gezien ontwikkelt. Vervolgens is er gelegenheid om vragen te stellen in kleine groepen. De bijeenkomst is op 9 januari om 19.00 uur bij theater De Kappen aan de Blankenburgerstraat. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie is hier te vinden. Heeft u nu al vragen? Stuur dan een mail naar grondzaken@haaksbergen.nl.

Huis bouwen

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht