Klimaatdialoog

Extreem weer. Daar hebben we steeds vaker last van.

Het ene moment is het extreem warm en zit je dagenlang te zweten. Het andere moment komt de regen met bakken uit de lucht. Samen pakken we de vervelende gevolgen van extreem weer aan. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer. Ook in Haaksbergen komen we in actie. Op deze pagina vind je meer informatie over het beleid, projecten en subsidies in onze gemeente.

Denk mee!

De Twentse gemeenten en het waterschap Vechtstromen hebben samen een klimaatatlas voor Twente laten maken. Hierbij hebben we een aantal verhalen over een veranderend klimaat opgeschreven. 

Met de gegevens over de gevolgen van het veranderende klimaat willen we met de maatschappij in gesprek. Dat betekent dat we dus ook me jou in gesprek willen. We denken nog na op welke manier we dat precies gaan doen. Daar kun je later meer over lezen op deze pagina. Als je daarover zelf ideeën hebt, mag je die altijd met ons delen.

Subsidie

Op dit moment heeft de gemeente Haaksbergen geen subsidies voor maatregelen om de gevolgen van extreem weer op te vangen.

Projecten

Alle projecten voor riolering en water staan ook in het teken van klimaatadaptatie (het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat). Voorbeelden tot nog toe daarvan zijn:

  • de wadi’s aan de Albert Cuyplaan
  • de bergingsvijver bij de Veldmaat
  • de herinrichting van de Eibergsestraat

Beleid

Veel van het beleid aangaande klimaatadaptatie is nu verwoord in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Op dit moment (2020) gaat dit nog vooral over (het voorkomen en oplossen van) wateroverlast en de riolering. Het nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan bevat informatie over de opvang van klimaatgevolgen. Zodra de gemeente de omgevingswet verder implementeert integreren we het klimaatbeleid meer in het omgevingsbeleid en is een apart GRP voor het beleid niet meer nodig.

Wat kan jij doen?

Kijk voor tips en informatie op: https://groenblauwtwente.nl

Meer informatie

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl