Rioolaansluiting en rioolheffing

Voor de aansluiting op het riool is geen omgevingsvergunning nodig. De aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt echter wel door de gemeente uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk dat u contact opneemt met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (053) 573 45 67. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel. Houdt u er rekening mee dat deze kosten niet bij de leges voor de omgevingsvergunning zijn inbegrepen maar dus apart in rekening gebracht worden.

Aanvragen

Om een rioolaansluiting aan te vragen kunt u gebruik maken van het formulier "Verzoek om aansluiting op het gemeenteriool". Op het formulier staat vermeld waar u het naartoe kunt sturen.

Kosten

De kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager. Het gaat om een forfaitair bedrag van € 1.500,-- voor woningen en € 2.000,-- voor bedrijven per aansluiting.

Rioolheffing

Voor woningen geldt een vast tarief, voor bedrijven is het tarief afhankelijk van de hoeveelheid afgevoerd rioolwater. Het tarief, neergelegd in de verordening rioolrecht, wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Het rioolrecht over 2017: Bedrag
Voor een woning, waterverbruik vanaf 60 m3 € 354,00
Is het waterverbruik in het voorgaande jaar
minder dan 60 m3 geldt een ander tarief
€ 303,36

Voor bedrijven en winkels bij een waterverbruik van:

Bedrag
Van 1 m3 tot en met 500 m3 water € 354,00
Elke 500 m3 meer € 200,64

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl