Vergunningen

Uitvoeringsprogramma en beleidsplan:

Het uitvoeringsprogramma geeft de planning aan van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van bouwen, ruimtelijke plannen, APV en bijzondere wetten binnen de kaders van het beleidsplan.

Exploitatievergunning

U moeten een exploitatievergunning aanvragen als u een openbare inrichting wil starten in de gemeente Haaksbergen.

Omgevingsvergunning

Snel en online een vergunning aanvragen of melding doen voor bijvoorbeeld een dakkapel via 'het omgevingsloket online'.

Evenementenvergunning

Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning van de burgemeester nodig.

Kapvergunning

Voor het kappen van een boom of houtopstand heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ nodig.

Alcoholvergunning

Lees hier hoe u een vergunning op grond van de Alcoholwet kunt aanvragen.

Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Een uitzondering voor het verstrekken van zwak-alcoholische dranken buiten een horeca-inrichting tijdens evenementen.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl

Archiefweb

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet meer op onze website staat. Kijk in dat geval even in ons archief op Archiefweb (archief sinds 4 april 2016).