Aanleg in- en uitrit

Hiervoor is geen omgevingsvergunning nodig. De in- of uitrit wordt door de gemeente aangelegd, mits dit veilig kan, niet ten koste gaat van parkeerplaatsen en de auto naast of achter de woning kan worden geplaatst. Hierbij maken we geen onderscheid tussen huur- of koopwoningen, Domijn (de grootste wooncorporatie) hanteert hetzelfde beleid. Als u aan deze voorwaarden voldoet kunt u contact opnemen met de afdeling RO voor het maken van een offerte en het bepalen van de gewenste plek voor de inrit of uitrit. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de Legesverordening 2023.

Aanvragen

Neem contact op met de Afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (053) 573 45 67

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl