Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Het is verboden om zonder ontheffing zwak alcoholische dranken buiten een horecagelegenheid te verstrekken. Sterke drank buiten een horeca-inrichting verstrekken is nooit toegestaan.

Een ontheffing Alcoholwet houdt in dat er een uitzondering wordt gemaakt voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken buiten een horeca inrichting tijdens evenementen.

Voorwaarden

Een ontheffing wordt alleen in bijzondere gevallen voor evenementen van incidentele aard afgegeven. U moet de ontheffing minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen. Bij de aanvraag moet u de personen vermelden onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank plaatsvindt. Deze personen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  1. zij mogen niet onder curatele staan;
  2. zij mogen niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet;
  3. zij mogen niet uit de voogdij zijn ontzet;
  4. zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
  5. zij moeten minimaal 21 jaar zijn.

Aanvragen

Gebruik hiervoor het formulier 'Ontheffing artikel 35 Alcoholwet' (pdf | 350 kB).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl