Collectevergunning

Voor het inzamelen van geld, leden- of donateurwerving heeft u een collectevergunning nodig.

U heeft een collectevergunning nodig voor:

  • het inzamelen van geld,
  • het aanbieden van een intekenlijst of in het openbaar leden of donateurs werven,
  • het aanbieden van diensten waarbij de indruk wordt gewekt, of te kennen wordt gegeven dat de opbrengst geheel of ten dele voor een ideëel doel of liefdadigheid is bestemd.
  • een koek- snert of kaartverkoop actie

U mag maximaal één week per jaar collecteren of werven.

Geen collectevergunning nodig als:

  • U in besloten kring een inzameling of werving houdt.
  • U een toegewezen week heeft gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Collecterooster 

Voor een aantal grote instellingen is een landelijk collecterooster vastgesteld. Dit landelijke collecterooster wordt door het CBF vastgesteld. In die periodes kunt u geen collecte houden. Op het landelijke collecterooster kunt u zien welke periodes gelden als een zogenaamde vrije periode. Voor een vrije periode kunt u dan een aanvraag collectevergunning indienen bij de gemeente, we gaan dan kijken of de periode inderdaad nog vrij is of dat een andere instelling u voor is geweest. Het landelijke collecte rooster kunt u vinden op www.cbf.nl.

Vergunning aanvragen

Voor het doen van een aanvraag om een collectevergunning gebruikt u het formulier:

Voor een collectevergunning worden geen leges berekend.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl