Evenementenvergunning

U hebt een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren. Het is belangrijk dat de vergunning zo vroeg mogelijk wordt aangevraagd. Dan kan gegarandeerd worden dat de vergunning op tijd kan worden verleend en dat het evenement dus door kan gaan. Voor meer informatie hierover: zie de website van de Veiligheidsregio Twente. Hier vindt u tips en trucs waar de vergunningsaanvraag aan moet voldoen en waar u allemaal aan moet denken. Er staat ook een toelichting op het aanvraagformulier.

U heeft een vergunning nodig als:

 1. het evenement voor het publiek toegankelijk is;
 2. het evenement in een tent groter dan 60 m2,  in de open lucht of bestaand gebouw wordt gehouden, als die plaats daar normaal niet voor wordt gebruikt;
 3. er verstrekking van alcoholische dranken buiten een horecabedrijf plaatsvindt;
 4. er live muziek of een geluidsinstallatie wordt gebruikt;
 5. er een toiletwagen nodig is;
 6. er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

Geen vergunning, wel een melding klein evenement als:

 1. het aantal gelijktijdig aanwezige deelnemers of toeschouwers niet meer bedraagt dan 250 bij fietstochten, 500 bij wandeltochten, 100 bij andersoortige evenementen met uitsluiting van aangewezen vechtsportwedstrijden of gala’s.
 2. het evenement tussen 8.00 uur en 0.00 uur plaatsvindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 of na 23.00 uur; er tussen 8.00 uur en 19.00 uur alleen achtergrondmuziek hoorbaar is tot maximaal 55dB(A) of 65 dB(C), en tussen 19.00 uur tot 23.00 uur maximaal 50 dB(A) of 60 dB(C);
 4. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad , voetpad/trottoir, parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 5. maximaal twee objecten met een oppervlak van maximaal 50m² per object worden geplaatst. Bij het plaatsen van een podium mag deze niet hoger zijn dan 1 meter of een tribune niet hoger dan 2 meter;
 6. er geen verkeersmaatregelen nodig zijn.

U dient een melding klein evenement minimaal 15 werkdagen voorafgaand aan de festiviteit in.

Melding incidentele festiviteiten

U dient ten minste twee weken voor aanvang van een voorgenomen festiviteit een 'melding incidentele festiviteit' in als:

Let op: een melding incidentele festiviteit kan alleen door de houder van een inrichting worden ingediend.

Incidentele festiviteiten kunnen alleen worden gehouden binnen de gebouwen van een inrichting waarbij de deuren en ramen bij het ten gehore brengen van muziek gesloten blijven, met uitzondering van het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. De festiviteit moet om uiterlijk 24.00 uur zijn beëindigd.

In artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaksbergen is vastgesteld dat inrichtingen maximaal 6 dagen of dagdelen per kalenderjaar de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit mogen overschrijden.

U betaalt geen legeskosten voor het doen van een melding incidente festiviteit.

Een melding incidentele festiviteit wordt altijd doorgegeven aan de politie. Afhankelijk van de festiviteit kan het zijn dat het inzetten van beveiligers noodzakelijk wordt geacht.

Richtlijnen bij risicovol weer

In Twente vinden jaarlijks diverse buitenevenementen plaats. De weeromstandigheden spelen dan een grote rol bij het verloop van het evenement. Bij mooi weer komen vaak meer bezoekers op het evenement af en is de sfeer goed. Slecht weer daarentegen heeft meestal een negatieve invloed. Maar er kan ook sprake zijn van risicovol weer. Dan komen er risico’s om de hoek kijken.

Kosten

Vergunning: Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een evenementenvergunning betaalt u leges.

Melding: Voor het afhandelen van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl