Exploitatievergunning

U moet een exploitatievergunning aanvragen als u een openbare inrichting wil starten in de gemeente Haaksbergen.

Openbare inrichtingen

Voor de volgende openbare inrichtingen moet u een exploitatievergunning aanvragen:

 • Hotel,
 • Restaurant of eetcafé
 • Pension
 • (Internet)Café
 • Waterpijpcafé
 • Cafetaria
 • Snackbar
 • Discotheek
 • Buurthuis,
 • Afhaalzaak
 • Clubhuis/ Kantine
 • Terras
 • of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Uitzonderingen

 • Een restauratie in een winkelbedrijf als het een nevenactiviteit betreft
 • een restauratie van een zorginstelling of museum
 • een bedrijfskantine/ restaurant (voor eigen personeel)
 • als u ook een alcoholvergunning aanvraagt kan u in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Wilt u weten of het pand waar u zich wil vestigen de juiste bestemming heeft kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvraag / meldingsformulieren

Voor het aanvragen van een vergunning kunt u gebruik maken van onderstaande aanvraagformulieren. Wilt u een gesprek voorafgaand aan de aanvraag neem dan contact op via e-mail: gemeente@haaksbergen.nl.

Bij een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt altijd een Bibob-toets toegepast. (Bibob:bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Bijlagen nodig bij een aanvraag

Bij een aanvraag vergunning dient u de volgende documenten in (mits van toepassing):

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) van alle ondernemer(s) /bestuurder(s);
 • Koop-, huur- of pachtovereenkomst van de openbare inrichting;
 • Een situatieschets/ plattegrond/ inrichtingstekening op schaal (bij voorkeur 1:100), waarop duidelijk de locatie, de inrichting en de afmetingen van de openbare inrichting (en indien gewenst het terras) zijn aangegeven;
 • Volledig ingevulde Bibob vragenformulier en voorzien van alle gevraagde bijlagen;
 • Voor zover van toepassing een opgave van adressen van overige/andere inrichting(en), die door de houder werden of worden geëxploiteerd.

Bibob

Met een Bibob onderzoek willen we strafbare feiten voorkomen. We onderzoeken zo of de persoon 'met wie wij zakendoen' betrouwbaar is. Zo’n onderzoek doen we bijvoorbeeld als we signalen krijgen dat de aanvrager of de zakenpartners te maken kunnen hebben met strafbare feiten. Gelukkig hebben de meeste ondernemers of personen goede bedoelingen. Met een Bibob onderzoek beschermen we ook deze ondernemers en inwoners. In het bibob-beleid is vastgesteld wanneer wel of geen bibob-onderzoek doen.

Bij een aanvraag exploitatievergunningen wordt altijd een Bibob onderzoek gedaan. Bij een volledig ingevulde en ondertekende uitgebreide Bibob-vragenlijst horen mogelijk de volgende bijlagen:

 • De (notariële) oprichtingsakte van de commanditaire/besloten vennootschap of vennootschap onder firma
 • De ondertekende huurovereenkomst van het pand
 • De ondertekende koopovereenkomst over de overgenomen exploitatie
 • De ondertekende hypotheekakte en/of koopovereenkomst over de aanschaf van het pand
 • Een financieel overzicht van de totale (begrote) investeringen
 • Een ondertekende leen-/kredietovereenkomst
 • De financiële bewijsstukken van uw geldverstrekker(s) omtrent de herkomst van het door hen geïnvesteerde vermogen (bijvoorbeeld bankafschriften, arbeidsovereenkomsten en loonstroken)
 • De balansen, jaarrekeningen en winst-/verliesrekening van de afgelopen 3 jaar van de door u overgenomen onderneming
 • Uw jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar
 • Uw zakelijke- en privébelastingaangifte en/of -aanslagen over de afgelopen 3 jaar
 • Een verklaring van de Belastingdienst over de nakoming van uw fiscale verplichtingen, zakelijk en privé

Specifiek vereniging/stichtingen

 • Verenigingen/stichtingen moeten een door het bestuur ondertekend bestuursreglement
 • Statuten waarin de vereniging hun doelstelling vaststelt.

NB: Het niet willen meewerken aan een Bibob-onderzoek leidt tot het weigeren van de vergunning.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl