Gebruiksmelding brandpreventie

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, sinds 1 april 2012, is de meldingsplicht van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012.

U kunt nog steeds volstaan met een melding maar dan nu op basis van het Bouwbesluit 2012. Ook deze melding wordt gedaan via het Omgevingsloket. In het Bouwbesluit 2012 (o.a. hoofdstuk 1, § 1.5 en hoofdstuk 2 van de Ministeriële regeling Bouwbesluit 2012) staat aan welke eisen moet worden voldaan. Pas als aan alle eisen is voldaan, wordt de melding geaccepteerd. De meldingen worden door de brandweer gecontroleerd.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen of het accepteren van een melding.

Aanvragen

De melding kunt u doen via het omgevingsloket.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl