Standplaatsvergunning

Voor het innemen van een standplaats hebt u op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b) een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u de daarvoor bestemde formulieren (zie rechts). 

In de APV-regeling zijn de beleidsregels standplaatsvergunningen opgenomen. Hierin vindt u ook het maximumstelsel en de branche-indeling.

Duur vergunning

Standplaatsvergunningen kunnen voor maximaal één jaar verleend worden. Verlenging van deze termijn is alleen mogelijk wanneer er geen andere gegadigden zijn voor de betreffende standplaatslocatie.

Standplaatsen Centrum

Voor het innemen van een standplaats in het centrum geldt dat u de komende tijd rekening dient te houden met het feit dat er overlast ondervonden kan worden door de realisatie van de bouwplannen in het centrum.

Ook dient u rekening te houden met het feit dat er regelmatig evenementen gehouden worden in het centrum. Hiervoor worden vergunningen verleend. In deze vergunningen wijzen wij de organisatoren op de vergunningen die zijn verleend voor de standplaatshouders. Ook geven wij de organisatoren van evenementen in overweging om ruim op tijd in overleg te gaan met de standplaatshouders.

Kosten

Aan een standplaatsvergunning zijn kosten verbonden. Wat de kosten zijn kunt u vinden in de Legesverordening 2024.

Ook voor het innemen van de standplaats moeten kosten betaald worden. Deze kosten kunt u vinden in de Verordening Marktgelden.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl