Huisnummer aanvragen

De gemeente is wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar kunt u uw pand dus niet zelf een (huis)nummer geven.

Toekennen of intrekken

De gemeente kent nummeraanduidingen toe of trekt nummeraanduidingen in bij nieuwbouw, splitsing van een gebouw, samenvoeging van een gebouw en vernummering.

Verzoek indienen?

U kunt ook zelf een verzoek bij de gemeente indienen. Dat kan met het formulier Aanvraag Huisnummer (Zie 'Vraag direct aan'). Print het formulier, vul het volledig in en stuur het met de bijlagen naar de gemeente Haaksbergen.

Stuur mee met uw aanvraag:

  • Een duidelijke bouwplantekening op schaal 1:1000 van de oude en de nieuwe situatie met per ruimte de gebruiksoppervlakte en het gebruiksdoel duidelijk leesbaar.
  • Als u huurder bent het toestemmingsformulier van de eigenaar.

De toekenning of intrekking van een nummeraanduiding hangt af van de voorwaarden in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan de gemeente geen nummer(s) toekennen. Als de nummeraanduiding wordt toegekend, brengt de gemeente een groot aantal instanties op de hoogte van de vaststelling of wijziging.

Omgevingsvergunning aangevraagd?

Hebt u een omgevingsvergunning aangevraagd? Of gaat u dat binnenkort doen? Dan hoeft u geen apart verzoek voor huisnummering in te dienen. Dat regelt de gemeente dan automatisch bij de behandeling van de omgevingsvergunning.

Leges

Zie de gemeentelijke Legesverordening 2023.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl